Ağın Belediyesi

Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

   I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir? 
   Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
   On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
   Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse .karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler. 


   II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez? 
   1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
   2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
   3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
   4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
   (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
   1. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
   2. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler. 


   III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur? 
   1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.
   2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan Evlenme Beyannamesi ile yapılır.
   3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

Hizmet Rehberi
64x64

Telefon Rehberi

Devamı...
64x64

Nikah İşlemleri

Devamı...
64x64

İmar-Ruhsat İşlemleri

Devamı...
64x64

Vergi Takvimi

Devamı...
64x64

İnşaat İşlemleri

Devamı...

Başkanımız

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • 23/02/2017 AĞIN
  • AĞIN MANZARA
  • Manzara Takipçilerimizden  gelenler
  • TAKİPÇİLERİMİZDEN GELENLER AĞIN KÖPRÜSÜ

Videolar

  • DAYANIŞMA GECESİİ
  • DAYANIŞMA GECESİ CENGİZ YURTSEVEN
  • AĞIN BELGESELİ
  • AKADER DAYANIŞMA GECESİ ABDULLAH ŞEKEROĞLU